Velkommen!

LIV er en side viet litteraturen i Vestfold.
Her finner du blant annet bokanmeldelser, referat fra forfattertreff og andre nyheter innen Vestfold-litteraturen. Målsetningen vår er å dekke det meste som blir skrevet og skjer innen litteratur i fylket vårt, så har du et tips om et litteraturarrangement eller en ny bok som kommer, send oss en melding:-)

Er du en bokhandel eller et forlag som har lyst til å sponse oss? Ta kontakt!

Viser arkivet for stikkord torbjørvik

Seterliv i Lågendalen

Tor Bjørvik har gitt ut en bilderik bok om fordums seterliv i Lågendalen og Brunlanes. Skjønt så altfor langt tilbake i tid behøver man ikke å gå, den siste setra, Kolshedde i Lardal, ble ikke nedlagt før i 1981. Om denne, og ca. 149 andre setre, kan man lese i boka.
Seterdriften var en viktig del av landbruket i flere hundre år, så det er en viktig del av Norges både nære og fjerne historie som her blir presentert. Boka er rikt illustrert med nærmere 500 gamle og nye seterbilder, og har også kart som viser beliggenheten av alle setrene. Årets julegave-ide?


Se mer om forfatteren og hans tidligere bøker i LIVs fyldige forfatterarkiv

LiV gratulerer Tor Bjørvik

LiV gratulerer forfatter Tor Bjørvik med EMIL-prisen, som ble utdelt da Vestfold Bondelag avholdt årsmøte på Gjennestad Gartnerskole tirsdag.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, ideer og lagspill. Dette finnes til fulle hos denne prisvinneren, uttaler juryen som består av arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag. Bjørvik fikk prisen for sin store innsats for lokalhistorie. De siste årene har Bjørvik lagt ned svært mange arbeidstimer med kulturminner og lokalhistorie. Han har blant annet intervjuet over 1 000 personer, registrert cirka 2 000 kulturminner og skrevet mange artikler om lokalhistorie.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at “prisvinneren har over en 40-års periode intervjuet over 1000 personer, registrert i alt ca 20000 og skrevet en rekke artikler om lokalhistorise emner, samt gitt ut bøker”.

LiV gratulerer Bjørvik med den velfortjente utmerkelsen.
Mer om bøkene hans kan leses i Livs forfatterarkiv her.

"Reder og skippergårder i Sandefjord"

LIV skrev tidligere i høst om at lokalhistoriker Tor Bjørvik var i ferd med å utgi en ny bok. Nå er den ca. 240 sider tykke praktboka “Reder og skippergårder i Sandefjord” tigjengelig for salg.
Dette er en bok med 64 artikler om gårdene og deres historie, rikelig med bildmateriale og faktaopplysninger, ispedd familiehistorier og andre småhistorier om nåværende og tidligere beboere på gårdene.
(Artiklene i boka har tidligere har vært publisert i Sandefjords Blads lørdagsutgave.)

-Målet med artiklene er å vise hvor mye interessant historie det er der vi bor, forteller Bjørvik i et intervju til Sandefjord Blad.
-Skipsfart og hvalfangst har betydd mye for distriktet vårt, sier han.

Overskuddet av boken donerer Bjørvik videre til Røde Kors i Sandefjord, for at de igjen skal støtte til et barnehjem i Litauen.

Litt mer om Tor Bjørvik

Tor Bjørvik er bosatt på Seierstad gård i Lågendalen, og var inntil tusenårsskiftet ansatt som byråkrat hos Fylkesmannen i Vestfold. I 2000 ble han valgt til leder for Hedrum bygdetun, og siden 2001 har han ledet et registreringsprosjekt for kulturminner i Vestfold, der det til nå er registrert ca 18.000 kulturminner i 10 kommuner.

Tor Bjørvik har ledet en rekke historiske rusleturer i Hedrum og distriktet, og har i tillegg skrevet en rekke lokalhistoriske artikler i forskjellige publikasjoner. Han har også vært medforfatter av boka “Livet langs Numedalslågen”
og ga i 2007 ut boken “Kulturminner i Larvikdistiktet.”Se mer om den historieinteresserte mannen på hans fyldige hjemmeside her

</

Tor Bjørvik involvert i to kommende bøker om gårdsbruk i Vestfold

I løpet av høsten jobbes det med to forskjellige bokverk om gårder i Vestfold, og den tidligere formannen i Hedrum historielag, Tor Bjørvik, er involvert i dem begge.

Svein Knut Granum og forlaget S. K. Granum holder på å fornye bokverket «Norske Gardsbruk for Vestfold», og Tor Bjørvik bidrar som kunnskapsbase og rådgiver. Den forrige utgaven kom ut så tidlig som 1947, og mye har skjedd siden den tid. De involverte har derfor en stor jobb med å ajourføre alle gårdene i alle kommunene i Vestfold. Det vil si ca. 6.000 gårder i alt…

Den nye utgaven blir på tre store bind, med rundt 600 sider per bind. De inneholder viktige opplysninger om alle gårdene Vestfold, slik som størrelse på jord og skog, når husene er bygd, slekta på gården m.m. Det første bindet vil komme i 2010, deretter vil det gå et halvt års tid mellom hvert bind.

Det andre bokverket er straks klar for utgiving, det inneholder informasjon om skipper- og reder-gårder i Vestfold og kommer ut i november. Dette er en bok med 64 artikler om gårdene og deres historie, artikler som tidligere har vært publisert i Sandefjords Blads lørdagsutgave.

-Målet med artiklene er å vise hvor mye interessant historie det er der vi bor, forteller Bjørvik i et intervju til Sandefjord Blad.
-Skipsfart og hvalfangst har betydd mye for distriktet vårt, sier han.

Overskuddet av boken donerer Bjørvik videre til Røde Kors i Sandefjord, for at de igjen skal støtte til et barnehjem i Litauen.

Litt mer om Tor Bjørvik

Tor Bjørvik er bosatt på Seierstad gård i Lågendalen, og var inntil tusenårsskiftet ansatt som byråkrat hos Fylkesmannen i Vestfold. I 2000 ble han valgt til leder for Hedrum bygdetun, og siden 2001 har han ledet et registreringsprosjekt for kulturminner i Vestfold, der det til nå er registrert ca 18.000 kulturminner i 10 kommuner.

Tor Bjørvik har ledet en rekke historiske rusleturer i Hedrum og distriktet, og har i tillegg skrevet en rekke lokalhistoriske artikler i forskjellige publikasjoner. Han har også vært medforfatter av boka “Livet langs Numedalslågen”
og ga i 2007 ut boken “Kulturminner i Larvikdistiktet.”Se mer om den historieinteresserte mannen på hans fyldige hjemmeside her